Εγγραφή News Letters
e-mail:

Συνέδρια
Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα.
Ημερομηνία έναρξης: 22/10/2005 Ημερομηνία λήξης: 23/10/2005

Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα,

ο ρόλος των Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

 

22 - 23 Οκτωβρίου 2005

Ελλάδα

Ο δρόμος της τοπικής ανάπτυξης, περνάει μέσα από τις ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αλλά και από τις συνεργασίες μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες επιχειρηματίες. Αυτό τονίσθηκε ιδιαίτερα ως βασικός άξονας των εισηγήσεων στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Τουρισμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικό Σχεδιασμό (ΕΟΣΣ).

Το Συνέδριο αφορούσε την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα και τον ρόλο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις εργασίες που προσκλήθηκαν οι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, φοιτητές και σπουδαστές των ΙΕΚ ΟΑΕΔ και του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, η τοπική αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών και από πλευράς της Πολιτείας, υψηλόβαμα στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στελέχη φορέων και οργανισμών.

Οι εισηγητές ανέπτυξαν την πλούσια θεματολογία τους, πάνω στους άξονες ανάπτυξης και τις δυνατότητες αξιοποίησης των τοπικών παραμέτρων επιχειρηματικότητας. Από τα στελέχη των Υπουργείων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού στην περιφέρεια και στην τοπική οικονομία καθώς και η στροφή του αναπτυξιακού μοντέλου από το Κέντρο προς την Περιφέρεια.
Καλύφθηκαν τομείς όπως η σχέση της τοπικής ανάπτυξης με το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, η σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τα ζητήματα της απασχόλησης και του πρωτογενούς τομέα, η ανάπτυξη προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων και η απασχόληση μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικής πολιτικής.

"Οι προκλήσεις της εποχής με τις οποίες έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη πρωτίστως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα οι Δήμοι της Περιφέρειας, και ιδιαίτερα οι Δήμοι περιοχών, οι οποίες, όπως η δική μας, βιώνουν μια παρατεταμένη και πολυεπίπεδη κρίση, που έχει διαλύσει την τοπική οικονομία κι αποσαθρώνει ήδη τον κοινωνικό ιστό.

Αυτή την διάσταση του ρόλου των ΟΤΑ, που ακόμη δεν έχουν απορροφήσει τους καποδιστριακούς κραδασμούς, που ακόμη αναζητούν ψήγματα διοικητικής αυτοτέλειας και οικονομικής αυτοδυναμίας, που ακόμη προσπαθούν να βρουν το νήμα της επανασύνδεσής τους με τις κοινοτικές παραδόσεις μας - αυτή την διάσταση προσπαθεί να διερευνήσει, όσο είναι δυνατόν, το Συνέδριο, παράλληλα με την κατάθεση εμπειριών, την διατύπωση προτάσεων, την διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών, και την δημιουργία, μέσω αυτών, των συνθηκών, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών" τόνισε ο δήμαρχος Βέροιας στην τοποθέτησή του ενώ αίσθηση έκανε και η εισήγηση του γ. γρ. του Υπουργείου Απασχόλησης κ. Βλάμιου ο οποίος περιέγραψε ως ένα μοντέλο οικονομικής ανόδου την αποσύνδεση της αγοράς εργασίας από την κρατική εξάρτηση.

"Η αντίληψη της σιγουριάς στο δημόσιο τομέα πρέπει να ξεριζωθεί από τους νέους ανθρώπους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, με την βοήθεια της πολιτείας" τόνισε υποστηρίζοντας την στροφή - πλέον - από το Κέντρο στην Περιφέρεια.

Το συνέδριο χαιρέτισαν οι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Τουρισμού κ. Μ. Δημούλα, ο κ. Βλιάμος, ο Νομάρχης Ημαθίας Γ. Σπάρτσης, ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Χρ. Σκουμπόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας του ΕΟΣΣ κ. Α. Κολιόπουλος και οι κ.κ. Ν. Σαραντέας, Σ. Καρέας από ξένα Επιμελητήρια. Εισηγήσεις έκαναν εκτός από τους προαναφερθέντες κ.κ. Χρ. Σκουμπόπουλου και Σπ. Βλιάμου οι: Δημήτρης Αγγελής, Γ. Σπάρτσης, Χρήστος Φουρνιάδης, Αστέριος Διούδης, Χρ. Γιαννακάκης, Σταμάτης Τσακίρης, Ελένη Παπαδοπούλου, Κυριάκος Αζής, Δημήτρης Ροδοβίτης, Μ. Δημούλα και Γιάννης Καμπούρης.
Στην έναρξη των εργασιών παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής Ημαθίας κ. Τ. Σιδηρόπουλος, Δήμαρχοι της Ημαθίας, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Επιστημονικών Συλλόγων και φορέων.
Το συνέδριο έληξε το μεσημέρι της Κυριακής και τα χρήσιμα συμπεράσματά του θα ανακοινωθούν εντός των ημερών από τον Δήμο Βέροιας.

Σκοπός

Το έτος 2005 έχει ανακηρυχθεί έτος ανταγωνιστηκότητας. Οι οργανισμοί Αυτοδιοίξησης πρέπει να ενισχύουν τις μεγάλες προκήσεις και ευκαιρίες της εποχής, συμμετέχοντας στις διαδικασίες της τοπικής ανάπτυξης.

Στόχοι ενός τοπικού σαναπτυξιακού προγράμματος είναι:

  • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προσφέρουν πολλαπλές πηγές εισοδήματος στους κατοίκους της περιοχής.
  • Βελτίωση υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.
  • Ο Αγροτουρισμός ως μέσο Αναπτυξιακής Περιφερειακής Πολιτικής

Στο πλάισιο ενός τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, χρειάζεται η συμμετοχή παραγωγικών οργανώσεων και επιχερήσεων, πορκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία και τα προβλήματα από τις δραστηριότητες που ασκούν αλλά και να διατυπώσουν τις προτάσεις για την ενίσχυση των τοπικών σχεδίων δράσης - απασχόλησης.

Η στρατηγική της ανάπτυξης για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας
  • Να ενισχύει τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματα της περιοχής
  • Να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της τοπικής κοινωνίας
  • Να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται γαι την τοπική οικονομία

Οι αντικειμενικοί στόχοι του συνεδρίου είναι:

  1. Η ενίσχυση της απασχολησης και η μείωση της ανεργίας, αποτελούν καίριες προτεταιότητες της τοπικής ανάπτυξης. Οι δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν εφαρμογές ειδικά των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας.
  2. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αιεφόρος ανάπτυξη, είναι σημαντική αναπτυξιακή παράμετρος για την τοπική κοινωνία.Σχετικές ενέργειες όπως: α. Η ρύθμιση των οξυμένων προβλημάτων στο αστικό περιβάλλον, β. Η αποκατάσταση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων και γενικά η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Νέα τεχνολογία - Πληροφορική: Δικτύωση και συνεργασία των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη μηχανισμών μεταφοράς και διαχείρισης καινοτομιών, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα - την παραγωγικότητα - και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχύουν σημαντικά, την απασχόλησησ στις τοπικές κοινωνίες.

Πρόγραμμα

1η ημέρα

 

Βέροια, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2005

09:00 - 09:30

Εγγραφή συνέδρων

 

Συντονιστής

κ. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Δημοσιογράφος

09:45 - 10:00

Υποδοχή - Χαιρετισμός

 

κα. Μίμα Δημούλα - Πετρίδη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Τουρισμού - Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού

10:00 - 10:30

Χαιρετισμοί Επισήμων

 

κ. Σπυρίδων Βλιάμος, Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Χρήστος Σκουμπόπουλος, Δήμαρχος Βέροιας

κ. Αντώνιος Κολιόπουλος, Μέλος Ειδικός Γραμματέας του Ε.Ο.Σ.Σ.

κ. Νικόλαος Σαραντέας, Αντιπρόεδρος Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου

κ. Σωτήρης Καρέας, Μέλος Δ.Σ. του Ελληνοφιλανδικού Επιμελητηρίου

10:30 - 11:00

Κεντρική Εισήγηση: " Η τοπική Ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα"

 

Mr. Ian Gurley, Πρόεδρος του Ελληνοϊρλανδικού Επιμελήτηρίου

κ. Χρήστος Σκουμπόπουλος, Δήμαρχος Βέροιας

κ. Ιορδάνης Χατζόγλου, Πρόεδρος Εμπορικών Συλόγων Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας - Πρόεδρος Συλλόγου Βέροιας

11:00 - 12:00

Εισήγηση: "Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος"

 

κ. Δημήτριος Αγγελής, Πρόεδρος Alpha Green

κ. Γιάννης Σπάρτσης, Νομάρχης Ημαθίας

κ. Χρήστος Φουρνιάδης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ - Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας

12:00 - 12:30

Εισήγη: "Πρωτογενής Τομέας και απασχόληση"

 

κ. Αστέριος Διούδης, Αντινομάρχης Ν.Α. Ημαθίας

κ. Χρήστος Γιαννακάκης, Διευθυντής ΑΛΜΕ - Νομαρχιακός Σύμβουλος

12:30 - 12:50

Εισήγηση: "Τοπική αυτοδιοίκηση και Τεχνολογία"

 

κ. Χρήστος Σκουμπόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας - Δήμαρχος Βέροιας

κ. Σταμάτης Τσιακίρης, Γεν. Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

12:50 - 13:00

Εισήγηση: "Γεωργική Ανάπτυξη"

 

κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. - Μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών Δήμου Βέροιας

13:00 - 13:30

Εισήγηση: "Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων"

 

κ. Κυριάκος Αζής, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Απασχόλησης ΟΑΕΔ ΚΠΑ (Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης) Βέροιας

κ. Δημήτρης Ροδοβίτης, Οικονομολόγος - Γ. Διευθυντής ΑΝΗΜΑ

13:30 - 14:00

Εισήγηση: "Πολιτιστική Πολιτική και Απασχόληση"

 

κα Μίμα Δημούλα - Πετρίδη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Τουρισμού - Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού Δήμου Βέροιας

κ. Γιάννης Καμπούρης, Διευθυντής ΔΕΤΟΠΟΚΑ Δήμου Βέροιας

14:00 - 15:00

Γεύμα

 

 

15:30 - 19:00

Ξενάγηση

 

 

20:30 - 21:30

Δείπνο

 

 

 

2η ημέρα 

 

Βέροια, Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2005

 

 

10:00 - 10:30

Προσέλευση Συνέδρων

 

Συντονιστής

κ. Αντώνιος Κολιόπουλος, Ειδικός Γραμματέας του ΕΟΣΣ

 

 

 10:30 - 12:30

"Αποτελέσματα του 2ημερου Συνεδρίου"

 

Εκπρόσωπος Ελληνικής Κυβέρνησης

 

Εκπρόσωπος Νομαρχίας Ημαθίας

 

Εκπρόσωπος ΕΟΣΣ

 

Εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.