Εγγραφή News Letters
e-mail:

Συνέδρια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2007
Ημερομηνία έναρξης: 09/03/2007 Ημερομηνία λήξης: 08/12/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 • ΔΗΜΟΙ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ

 

ΛΗΞΗ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΤΟΠΟΣ

09 Μαρτίου

10 Μαρτίου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Βόλος

26 Απριλίου

28 Απριλίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα

10 Μαΐου

12 Μαΐου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Καβάλα

24 Μαΐου

26 Μαΐου

Περιφέρεια Ηπείρου

Ιωάννινα

07 Ιουνίου

09 Ιουνίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύρος

14 Ιουνίου

16 Ιουνίου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Θράκης

Κοζάνη

13 Σεπτεμβρίου

15 Σεπτεμβρίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μυτιλήνη

20 Σεπτεμβρίου

22 Σεπτεμβρίου

Περιφέρεια Αττικής

Αίθουσα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7

11 Οκτωβρίου

13 Οκτωβρίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καλαμάτα

18 Οκτωβρίου

20 Οκτωβρίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πέλλα

01 Νοεμβρίου

03 Νοεμβρίου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Κέρκυρα

08 Νοεμβρίου

10 Νοεμβρίου

Περιφέρεια Κρήτης

Ηράκλειο

06 Δεκεμβρίου

08 Δεκεμβρίου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Λαμία

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ο.Τ.Α. – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι οργανισμοί Αυτοδιοίκησης πρέπει να ενισχύουν τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της εποχής, συμμετέχοντας στις διαδικασίες της Τοπικής Ανάπτυξης.

Στόχοι ενός Τοπικού Αναπτυξιακού προγράμματος είναι:

 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν πολλαπλές πηγές εισοδήματος στους κατοίκους της περιοχής.
 • Βελτίωση υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.
 • Ο Αγροτουρισμός ως μέσο Αναπτυξιακής Περιφερειακής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο ενός τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου, χρειάζεται η συμμετοχή  παραγωγικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία και τα προβλήματα από τις δραστηριότητες που ασκούν αλλά και να διατυπώσουν προτάσεις για την ενίσχυση των τοπικών σχεδίων δράσης απασχόλησης.

Η στρατηγική της Ανάπτυξης για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει υτα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της Τοπικής οικονομίας
 • Να ενισχύει τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματα της περιοχής
 • Να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της Τοπικής Κοινωνίας και
 • Να αξιοποιεί τις  ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Τοπική οικονομία

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 • Καθηγητές Πανεπιστημίων, Οικονομολόγοι, Επιστήμονες
 • Δήμαρχοι, Νομάρχες
 • Εκπρόσωποι Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εκπρόσωποι Ελληνικής Κυβέρνησης

ΘΕΜΑΤΑ

 •  Περιφερειακή Διοίκηση και Ολοκληρωμένη Τοπική Ανάπτυξη.
 •  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
 •  Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος.
 •  Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα.
 •  Το Φορολογικό Σύστημα των Ο.Τ.Α.
 •  Αναπτυξιακές συμπράξεις Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 •  Ο ρόλος των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.).
 •  Ο ρόλος των Κέντρων Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕ.Τ.Α.).
 •  Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Αστική Ανάπτυξη.
 •  Ο ρόλος των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Τοπική Ανάπτυξη.
 •  Ευρωπαϊκά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Χρηματοδότησης.
 • Πολιτιστική και Τουριστική Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη.

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.