Εγγραφή News Letters
e-mail:

Ημερίδες
Προοπτικές και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Ημερομηνία έναρξης: 07/12/2005 Ημερομηνία λήξης: 07/12/2005

Ημερίδα & Ενημερωτική Συνάντηση

 

7 Δεκεμβρίου 2005

Ελλάδα

 

Αίθουσα Ξένων Ανταποκριτών, Αθήνα

 

 

 

 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2005 

 

 

17:30 - 18:30

Εγγραφή Συνέδρων

 

Προεδρίο:

 

 • Ανδρέας Βαρουχάκης, Δήμαρχος Κισσάμου
 • Αντώνιος Κολιόπουλος, Οικονομολόγος, Ειδ. Γραμματέας Ε.Ο.Σ.Σ.
 • Γεωργία Βαρσάνη, Υπεύθυνη Προγραμματισμού Ε.Ο.Σ.Σ.

 

 

18:00 - 18:30

Χαιρετισμοί Επισήμων

 

 • Μακρογιαννάκης Χρήστος, Υφυπουργός Δήμοσια Τάξης
 • Νικκοφοράκης Στέλιος, Βουλευτής Ν.Δ.
 • Χριστοδουλάκης Νίκος, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Σκουλάκης Μανώλης, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Κομπορόζου Νία, Πρόεδρος Ενώσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου
 • Βερυβάκης Λευτέρης, Τ. Βουλευτής Χανίων

 

 

18:30 - 19:30

Κεντρική Εισήγηση

 

Θέμα: Δήμοι Κισσάμου - Ινναχωρίου - Μυθύμνης. Δυνατότητες - Προοπτικές και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

 

 • Ανδρέας Βαρουχάκης, Δήμαρχος Κισσάμου
 • Κωνσταντίνος Κουκουράκης, Δημάρχος Ινναχωρίου
 • Ελευθέριος Βιολάκης, Δήμαρχος Μυθήμνης

 

 

19:30 - 20:00

Θέμα: Ο ρόλος των ετεροδημοτών στο Γενικότερο Αναπτυξιακό Σχεδιασμό

 

 • Πρασιανάκης Γεώργιος, Δικηγόρος

 

 

20:00 - 20:15

Θέμα: Πρωτοβουλίες - καινοτομίες, δράσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης

 

 • Βολουδάκης Μανώλης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης

 

 

20:15 - 20:30

Θέμα: Παράδοση - Πολιτιστική Κληρονομιά. Σχέσεις πρωτοβουλίες - Συνεργασία μεταξύ των ετεροδημοτών και των Δήμων του Κόλπου Κισσάμου

 

 • Λουπασάκης Ελευθέριος, Πρόεδρος Κισσαμιτών Αττικής

 

 

20:30 - 21:00

Θέμα: Τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Κοινές δράσεις και στόχοι

 

 • Γεωργαράκης Δημήτριος, τέως Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ

 

 

21:00

Συζήτηση

Ημερίδα & Ενημερωτική Συνάντηση

 

7 Δεκεμβρίου 2005

Ελλάδα

 

Αίθουσα Ξένων Ανταποκριτών, Αθήνα

 

 

 

 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2005 

 

 

17:30 - 18:30

Εγγραφή Συνέδρων

 

Προεδρίο:

 

 • Ανδρέας Βαρουχάκης, Δήμαρχος Κισσάμου
 • Αντώνιος Κολιόπουλος, Οικονομολόγος, Ειδ. Γραμματέας Ε.Ο.Σ.Σ.
 • Γεωργία Βαρσάνη, Υπεύθυνη Προγραμματισμού Ε.Ο.Σ.Σ.

 

 

18:00 - 18:30

Χαιρετισμοί Επισήμων

 

 • Μακρογιαννάκης Χρήστος, Υφυπουργός Δήμοσια Τάξης
 • Νικκοφοράκης Στέλιος, Βουλευτής Ν.Δ.
 • Χριστοδουλάκης Νίκος, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Σκουλάκης Μανώλης, Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • Κομπορόζου Νία, Πρόεδρος Ενώσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου
 • Βερυβάκης Λευτέρης, Τ. Βουλευτής Χανίων

 

 

18:30 - 19:30

Κεντρική Εισήγηση

 

Θέμα: Δήμοι Κισσάμου - Ινναχωρίου - Μυθύμνης. Δυνατότητες - Προοπτικές και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

 

 • Ανδρέας Βαρουχάκης, Δήμαρχος Κισσάμου
 • Κωνσταντίνος Κουκουράκης, Δημάρχος Ινναχωρίου
 • Ελευθέριος Βιολάκης, Δήμαρχος Μυθήμνης

 

 

19:30 - 20:00

Θέμα: Ο ρόλος των ετεροδημοτών στο Γενικότερο Αναπτυξιακό Σχεδιασμό

 

 • Πρασιανάκης Γεώργιος, Δικηγόρος

 

 

20:00 - 20:15

Θέμα: Πρωτοβουλίες - καινοτομίες, δράσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης

 

 • Βολουδάκης Μανώλης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης

 

 

20:15 - 20:30

Θέμα: Παράδοση - Πολιτιστική Κληρονομιά. Σχέσεις πρωτοβουλίες - Συνεργασία μεταξύ των ετεροδημοτών και των Δήμων του Κόλπου Κισσάμου

 

 • Λουπασάκης Ελευθέριος, Πρόεδρος Κισσαμιτών Αττικής

 

 

20:30 - 21:00

Θέμα: Τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Κοινές δράσεις και στόχοι

 

 • Γεωργαράκης Δημήτριος, τέως Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ

 

 

21:00

Συζήτηση

 

© 2007 Ε.Δ.Π.Α. All rights reserved.